Vsebine objavljene na spletnih straneh www.iso-portal.si, so last ISO PORTALA. Ne sme se jih prepisovati, kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli način drugače razširjati brez predhodnega pisnega dovoljenja ISO PORTALA.

Fizične ali pravne osebe, ki ravnajo v nasprotju z zgornjim odstavkom so odškodninsko in kazensko odgovorne skladno z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji.

V primeru, da uporabnik spletnih strani ISO PORTAL, PORTALU povzročijo kakršno koli škodo zaradi nepravilnega ali nedovoljenega načina uporabe spletne strani, mora v celoti odpraviti povzročeno škodo in vzpostaviti stanje kakršno je bilo pred nastankom škode. V primeru, ko odprava povzročene škode ni mogoča, mora povzročitelj škode ISO PORTALU plačati denarno odškodnino, ki je ekvivalent povzročene škode

Na določenih mestih spletne strani bo ISO PORTAL zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev, za potrebe obveščanja ali pošiljanja aktualnih novic. ISO PORTAL jamči, da bodo tako zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in se ne bodo posredovali drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

ISO PORTAL ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ali povezav na zunanje spletne strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ISO PORTAL si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.

V primeru sporov glede uporabe in delovanja spletnih strani bosta uporabnik in ISO PORTAL poskušala spore rešiti najprej na miren način, v kolikor mirna rešitev ne bo mogoča, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v republiki Sloveniji, razen če pred nastankom spora ni bilo dogovorjeno drugače.

Prijavite se na novice in obvestila

Novice

 • Standard ISO 9001:2015 že v slovenskem jeziku

  Standard ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve, že v slovenskem jeziku. Standard lahko kupite na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo.

 • Brezplačna informativna predavanja

  Brezplačna informativna predavanja. SIQ organizira vsak prvi petek v mesecu brezplačna predavanja na temo: Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

  Več na: SIQ

 • Predstavitev prevoda novega standarda SIST EN ISO 9001:2015

  26. Novembra se lahko udeležite seminarja »Predstavitev PREVODA novega standarda SIST EN ISO 9001:2015 in njegova vpeljava v prakso«.

  Več o programu in prijavi na: SIST